Najczęściej zadawane pytania

Jak wygląda projekt wnętrz opracowany przez Intercomfort?

 
Każdy projekt przygotowany przez Intercomfort składa się dwóch części:
 • koncepji opracowanej w ścisłej współpracy z klientem, obejmującej oczekiwania inwestora, jego upodobania, preferencje dotyczące układu funkcjonalnego, zmiany wprowadzane w lokalu oraz oczekiwania co do rodzaju lub jakości stosowanych materiałów wykończeniowych
 • projekt budowlano - wykonawczy będący podstawą dalszej realizacji i przygotowany w oparciu o zatwierdzoną koncepcję.
 
Czy projekt obejmuje wizualizacje trójwymiarowe?
 
Standardem jest przekazanie klintowi odręcznych rysunków perspektywicznych. Na życzenie klienta przygotowujemy wszelkie opracowania dodatkowe. Rendery oraz wizualizacje komputerowe są przygotowywane i wyceniane indywidualnie.
 
Jaka jest orientacyjna cena projektu?
 
Cena każdego projektu jest uzależniona od zakresu projektu oraz oczekiwań klienta. Wyceny są przygotowywane indywidualnie na podstawie rzutów lokalu lub inwentaryzacji sporządzonej niezobowiązująco w lokalu klienta.
 
Jaka jest podstawa do przygotowania wyceny projektu?
 
Każdy projekt jest wyceniany indywidualnie, dlatego w zapytaniu ofertowym należy podać jak najwięcej informacji na temat projektowanej powierzchni. Szczególnie istotne są następujące informacje:
 • rzut loaklu, najlepiej zwymiarowany - pozwala na dokładne obliczenie projektowanej powierzchni oraz na merytoryczne przygotowanie do spotkania. Rzut może być przesłany mailem na adres: info@intercomfort.pl  lub dostarczony osobiście do naszego biura. Jeżeli rzut nie istnieje dokonamy bezpłatnej inwentaryzacji.
 • określenie rodzaju nieruchomości: mieszkalna (dom, mieszkanie); uzytkowa (biuro, sklep, hotel, gastronomia, itp.);
 • określenie powierzchni nieruchomości oraz jej stanu (w budowie, stan deweloperski, rynek wtórny);
 • oczekiwania co do zmiany układu ścian działowych (ta informacja ma szczególny wpływ na zakres projektu)
 • rodzaj wykończenia: rodzaj mebli (indywidualne, katalogowe); standard wykończenia (średni, wysoki, bardzo wysoki)
 • czy współpraca będzie obejmowała realizację;

Jaki wpływ na współpracę ma znajomość budżetu klienta?
 
Znajomość budżetu nie ma wpływu na koszt samego projektu. Znajomość budżetu pozwala na zoptymalizowanie kosztów wykończenia, można bowiem przygotować projekt w dwojaki sposób:
 • w oparciu o istniejący budżet jakim dysponuje klient na realizację, co pozwala dobrać odpowiednie materiały wykończeniowe na etapie projektu, dzięki czemu nie ma obaw, że nie starczy środków na realizację projektu;
 • "kreując" budżet w czasie prac nad projektem poprzez konsultacje co do proponowanych rozwiązań na każdym etapie projektowania;
 
Jak długo trwa praca nad projektowanie wnętrz?
 
Czas pracy nad projektem zależy od zakresu projektu oraz od  powierzchni. Wszelkie terminy są ustalane w oparciu o informacje dostarczone przez klienta przed zawarciem umowy.
 
Czym jest nadzór autorski?
 
Nadzór autorski to kontrola prawidłowej realizacji projektu. Nadzór nad realizacją sprawuje autor projektu, który w czasie prac budowlanych sprawdza, czy wszystkie roboty są wykonywane prawidłowo oraz czy wykonawca postępuje zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie. Nadzór autorski pozwala zrealizować projekt prawidłowo. W razie konieczności można szybko i sprawnie wprowadzić poprawki i uzupełnienia projektu ujawniające się w trakcie robót budowlanych. Nadzór autorski, co do zasady, jest wliczony w cenę projektu.
 
Czy umowa o prace projektowe obejmuje roboty budowlane?
 
Umowa o prace projektowe i umowa o roboty budowlane to dwie odrębne umowy. Nie ma konieczności zawierania obu umów jednocześnie. Można zlecić wykonanie samego projektu albo tylko realizację.

Czym jest koncepcja projektu?
 
Koncepcja to pierwszy etap pracy nad projektem. Ma ona na celu przedstawienie proponowanych rozwiązań, które będą stanowiły podstawę do wykonania pełnobranżowego projektu, w zakresie ustalonym w umowie z klientem. Koncepcja zawsze jest przygotowana w formie graficznej i opisowej.
Na koncepcję składają się:
 • rzut funkcjonalny zawierający ogólne ołożenie zabudów meblowych, armatury łazienkowej, sprzętów kuchennych oraz mebli; w przypadku koncepcji wnętrz komercyjnych, zawiera także pomieszczenia ogólnego dostępu, pomieszczenia ograniczonego dostępu, recepcję, ciągi technologiczne etc.
 • rozwinięcie istotnych dla estetyki i funkcjonalności elementów wnętrza, takich jak: ściany działowe istotne dla wnętrza, ściany przeszklone, ściany łazienek, ogólna koncepcja zabudów, świetliki;
 • określenie lokalizacji poszczególnych elementów: mebli, sprzętów rtv/agd, oświetlenia, armatury, stanowisk pracy;
 • szkice perspektywiczne - odręczne, uwzlędniające: kolorystykę, oświetlenie, meble, armaturę;
 • zestawienie powierzchni pomieszczeń;
 • zestawienie propozycji materiałowych do wykończenia: podłóg (rodzaj okładzin), ścian (kolory, sposób wykończenia), sufitów, stolarki wewnętrznej, parapetów, schodów drewnianych;
 • kosztorys szacunkowy i terminy dostaw materiałów wykończeniowych.
 
Jakie elementy składają się na projekt budowlano - wykonawczy?
 
Projekt budowlano - wykonawczy powstaje na podstawie koncepcji zatwierdzonej przez inwestora i stanowi podstawę realizacji dla wykonawcy podejmującego roboty budowlane.
 
Projekt budowlano - wykonawczy zawiera:
 • zwymiarowany rzut lokalu;
 • zwymiarowany rzut posadzek;
 • zwymiarowany rzut stropów podwieszanych;
 • schemat instalacji elektrycznych z oznaczeniem lokalizacji: gniazd wtykowych, instalacji alarmowej, sygnalizacji przeciw pożarowej, sieci teleinformatycznej, sprzętów agd, sprzętów rtv, konkretnych elementów oświetlenia
 • schemat klimatyzacji i wentylacji;
 • schemat instalacji wodno - kanalizacyjnej i CO;
 • zwymiarowane i opisane rozwinięcia ścian, zabudów, mebli indywidualnych;
 • opis wszystkich elementów;
 • kosztorys inwestorski.